Siostry Nazaretanki

Siostry Najświętszej Rodziny z Nazaretu potocznie zwane Nazaretankami od początku powstania domu zajmują się przyjmowaniem gości. Obecnie trzy Siostry : Urszula, Anastazja i Bernarda z radością witają każdego kto przybywa do Lourdes i do Polskiego Domu.


Jako Siostry Najświętszej Rodziny modlimy się codziennie w naszej kaplicy za rodziny i za wszystkich przybywających do naszego domu"- mówią siostry.

Charyzmat Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu obejmuje opiekę nad rodzinami.


Wspólnota w Lourdes realizuje go poprzez kontakt z rodzinami odwiedzającymi Dom Polskiej Misji Katolickiej. Rocznie nasz dom odwiedza około 5-6 tysięcy osób. Najczęściej nie są to pełne rodziny, ale poszczególni ich członkowie. Każdego dnia spotykamy się z członkami rodzin, przyjmujemy ich w naszym domu,
poświęcamy czas na rozmowy. Ludzie ci przyjeżdżają do Lourdes ze swoimi troskami i problemami, które chcą przedstawić Matce Bożej, ale także potrzebują rozmowy i zainteresowania ze strony sióstr. W ten właśnie sposób realizujemy apostolstwo i charyzmat naszego Zgromadzenia.


Strona Zgromadzenia: www.nazaretanki.pl